การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงาน

การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงาน

การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงาน

การตรวจสอบการจ้างงานมีความสำคัญต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ช่วยเหลือธุรกิจในด้านการพิจารณาการมีอยู่ของบุคคลที่ต้องห้ามหรือวัสดุที่ผิดกฎหมายในสถานที่ทำงาน บริษัทต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อปกป้องบุคลากร ลูกค้า และการลงทุนของพวกเขา การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงาน

บริษัทใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกามากกว่าครึ่งเริ่มจ้างบริการคัดกรองการจ้างงานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขต นี่เป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความผันผวนของค่าเงินเพียงเล็กน้อยและแรงกดดันด้านต้นทุนส่งผลให้การดำเนินงานมีความหลากหลายมากขึ้น สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

การตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมการธนาคารและการค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของพนักงานที่เดินทางไปทำงานให้กับพวกเขา การตรวจสอบภูมิหลังเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ซึ่งได้รับคำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่ง

แหล่งข้อมูลหลักสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองพนักงานคือเอกสารของนายจ้าง ซึ่งก็คือดาดฟ้าเรือที่เกี่ยวกับการคัดกรองพนักงานที่เข้ามาในหอสมุดรัฐสภา เป็นต้น ข้อมูลยังเดินทางไปยังแผนกความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของลุงแซม ซึ่งรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานซึ่งแบ่งปันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา Agencies And the Over 50s

ประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครอาจเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่สุดที่เราพึ่งพานายจ้างในการให้ข้อมูลที่สำคัญที่อาจเป็นไปได้แก่เรา ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ตามที่อธิบายไว้ในรายงานประวัติอาชญากรรมทำหน้าที่เป็นตัวดึงข้อมูลจำนวนมาก อาจมีการออกรายงานหลายฉบับสำหรับผู้สมัครคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของข้อมูลและระดับความแน่นอนในการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลหลักที่เราอ้างถึงในการคัดกรองพนักงานมีดังนี้:

• การศึกษา• ประสบการณ์การทำงาน• อดีตอาชญากร• ประวัติทางการเงิน• ข้อกังวลและข้อจำกัดด้านสุขภาพอื่น ๆ ในปัจจุบัน• รายงานอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของบุคคล

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะแตกต่างกันไปตามระดับความปลอดภัยของงานและรายละเอียดของงานที่เป็นปัญหา วุฒิการศึกษาระดับสูงและเอกสารหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของคุณในสาขานี้จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณสนใจและงานที่คุณรู้สึกว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำ

คุณอาจต้องการติดต่อหน่วยงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพที่จะจัดหาการรับรองและใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดให้กับคุณ จะเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังส่วนบุคคล โดยที่คุณจะสามารถยืนยันข้อเรียกร้องที่รัฐทำเกี่ยวกับตัวคุณได้ คุณจะตรวจสอบได้โดยพิจารณาจากประวัติการขับรถในอดีตของผู้สมัคร ประวัติอาชญากรรม คนรู้จักส่วนตัว บทบาทในองค์กรนักศึกษา และข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเกิดขึ้นขององค์กรใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้พัฒนาไปในหลายวิธีเพื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลงทะเบียนในฐานข้อมูลระดับประเทศ บางบริษัทมุ่งเน้นที่การเก็บฐานข้อมูลของข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับอนุมัติ สิ่งนี้ทำเพื่อกำจัดผู้สมัครที่ดีที่สุด

 

การดำเนินการตรวจสอบการจ้างงาน

Read More